trešdiena, 2008. gada 3. septembris

Grrrr...

www.TalkDep.com

Valdība šodien nolēma nenodot privatizācijai Siguldas bobsleja un kamaniņu trasi SIA «JS Riska vadības grupa».

Šāds lēmums pieņemts, pamatojoties uz nepietiekamo sporta būvju skaitu valstī, kas nopietni apdraud sporta nozares attīstību, kā arī Nacionālajā sporta attīstības programmā 2006. līdz 2012. gadam norādīto nepieciešamību veicināt sporta bāzu attīstību.

Izglītības un zinātnes ministrijas iesniegtajā rīkojuma projektā gan norādīts, ka Augstākās Padomes lēmumā, ar kuru sporta bāzēm tiek piešķirts nacionālās sporta bāzes statuss, ir ierakstīts valsts SIA «Bobsleja un kamaniņu trase «Sigulda»» nosaukums (firma), nevis nosaukts konkrēts nekustamais īpašums Siguldā, Šveices ielā 13, tomēr IZM norāda, ka, interpretējot attiecīgās tiesību normas, secināms, ka likumdevēja griba bija nacionālās sporta bāzes statusu piešķirt sporta bāzei kā konkrētajam nekustamajam īpašumam (to kopumam), kā arī likumdevējs ir vēlējies aizsargāt kapitālsabiedrību, jo tai pieder valsts īpašuma objekts.

Kā norādījusi IZM, VSIA «Bobsleja un kamaniņu trase «Sigulda»», pārvaldot un apsaimniekojot valsts īpašuma objektu, ir radījusi kvalitatīvus apstākļus tam, ka sporta bāze kalpo kā pamata treniņu bāze kamaniņu sportā, skeletonā un bobslejā nacionālajām izlasēm, klubiem un sporta skolām, kā arī norises vieta dažādām nacionālā, Eiropas un pasaules mēroga sacensībām. Turklāt kapitālsabiedrība uztur vienīgo kamaniņu, bobsleja un skeletona mākslīgo ledus trasi Latvijā, kurai analogas pasaulē ir 16 sporta būves.

Vienlaikus VSIA «Bobsleja un kamaniņu trase «Sigulda»», pārvaldot valsts īpašuma objektu, nodrošina Latvijas vārda popularizēšanu, organizējot pasaules līmeņa sacensības kamaniņu sportā, bobslejā un skeletonā, nodrošina starptautiskiem standartiem atbilstošas sporta bāzes uzturēšanu un attīstību un labus treniņu apstākļus Latvijas nacionālajām izlasēm kamaniņu sportā, bobslejā un skeletonā, kā arī organizē sporta skolu, tostarp Murjāņu sporta ģimnāzijas un Latvijas Bērnu un jauniešu kamaniņu sporta skolas, audzēkņu speciālo mācību programmu apguvi.

IZM sagatavotais Ministru kabineta (MK) rīkojuma projekts «Par atteikumu nodot privatizācijai SIA «Bobsleja un kamaniņu trase «Sigulda»» tika nosūtīts viedokļa sniegšanai privatizācijas ierosinātājam, no kura iebildumi un priekšlikumi par minēto MK rīkojuma projektu netika saņemti.

www.TalkDep.com

Nav komentāru: